Články

Občania sú proti plánovanej výstavbe na Štrbskom Plese. Petíciu za deň podpísalo už viac ako 17 000 ľudí

102 zdieľaní

Tisíce ľudí podpísali za jeden deň petíciu Iniciatívy My sme les, Asociácie prírodného turizmu, Aevis n.o. a nášho Občianskeho združenia KST Hikemates proti zmenám v územnom pláne Štrbského Plesa. Podrobne sme o nich písali v tomto článku.


Už viac ako 17.000 signatárov nesúhlasí s novými lanovkami, cestami, hotelmi, zastavanými lúkami a celkovým rozmachom výstavby, ktorá môže čakať Štrbské Pleso, ak obec Štrba schváli navrhované zmeny v Územnom pláne. 

Skica navrhovaných zmien. (c) Hikemates

Petícia adresuje výzvu starostovi obce Štrba, poslancom obecného zastupiteľstva obce Štrba ako aj prednostovi Okresného úradu Poprad a jeho pracovníkom, aby “odložili rozhodovanie o zmene územného plánu obce Štrba až do momentu, dokedy nebude schválená zonácia, a s tým súvisiaci “program starostlivosti” nášho najstaršieho národného parku – Tatranského národného parku (TANAP).”

„Vysoké Tatry sú pre všetkých turistov jedinečným miestom, kam si chodia oddýchnuť, vychutnať si jedinečné pohľady, horské scenérie a užiť si vysokohorskú prírodu. Mali by sme tieto miesta chrániť a rozvíjať rozumne s ohľadom na ochranu prírody a nie drasticky meniť napríklad Štrbské Pleso len preto, že niektorým to prinesie zisk,” hovorí predseda turistického oddielu Hikemates Patrik Pajta.

Foto (c) LD/Hikemates

„Nikto nenamieta aby obec udržiavala a zveľaďovala historické vnútro najvyššie položenej tatranskej osady, ale desiatky nových stavieb uprostred nášho najstaršieho národného parku? To by bol veľmi zlý signál, že štát v ochrane prírody a krajiny úplne zlyhal a z národného parku sa definitívne stáva lunapark. Úrady by mali v území kde je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti konať v súlade s cieľmi národného parku a nie podľa očakávaní podnikateľov,“ hovorí Karol Kaliský z Iniciatívy MY SME LES

Bez koncepčného prístupu a zmysluplného rozvoj, ktorý zachová a zveľadí to, kvôli čomu toto miesto ľudia navštevujú, nemôžeme hovoriť o udržateľnom rozvoji cestovného ruchu nie len v tejto lokalite, ale aj v iných národných parkoch na Slovensku”, dodáva Iveta Niňajová z Asociácie prírodného turizmu.Zmeny a doplnky Územného plánu obce Štrba č. 2/2020 prinášajú zmeny aj v lokalite Štrbské Pleso, kde je riešená ďalšia rekreačná výstavba. Ide o 21 zámerov a z toho 11 zámerov na plochách vedených ako les, 1 zámer na pozemkoch vedených ako plochy športu, les a 1 zámer na pozemkoch vedených ako les, krajinná a sprievodná zeleň, plochy pre cestovný ruch, plochy športu. Týkajú sa výstavby bytových domov, rozšírenia existujúcich parkovísk, výstavbu kabínkovej lanovky z centra osady až do lyžiarskeho areálu, ďalších nových lanoviek a zjazdoviek, viacpodlažného parkoviska s kapacitou 499 parkovacích miest, nového vodojemu blízko zjazdovky Interski a pod.

Tu nájdeš celé znenie petície a môžeš ju podpísať: https://www.mysmeles.sk/peticia-strbske-pleso

102 zdieľaní

Napíš komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*