Štrba pri Štrbskom Plese ustupuje, ochranári zostávajú v strehu. Nebude nová zjazdovka, lanovka cez osadu ani parkovací dom

Navrhovaná výstavba na Štrbskom Plese si v uplynulých dňoch vyslúžila množstvo kritiky. Budovy, lanovky, zjazdovky, či parkovacie domy sa objavili v návrhu zmien územného plánu, ktorý tento týždeň verejne predstavili v obci Štrba, pod ktorú Štrbské Pleso patrí. Kritika prišla od ministra životného prostredia, ochranárov, kúpeľníkov ale aj od obyvateľov. Petíciu proti rozširovaniu výstavby, ktorú organizuje  Iniciatíva My sme lesAsociácia prírodného turizmuAevis n.o. a Občianske združenie KST Hikemates už podpísalo viac ako 60.000 ľudí. Môžeš sa k nej stále pridať. Po dnešku sa zdá, že obec Štrba ustúpila vo viacerých kritizovaných návrhoch, no ochranári vyhlasujú, že je potrebné ostať v strehu, prerokúvanie zmien územného plánu totiž stále pokračuje.

Patria a Hotel Patria, nová zjazdovka namiesto lesa v pravej časti fotografie nepribudne. Foto (c) LD/Hikemates

Minister životného prostredia Ján Budaj, už po stretnutí so starostom Štrby Michalom Sýkorom avizoval, že dôjde k zmenám: „Žiadne lanovky, či nové zjazdovky. Aj myšlienka parkoviska, ktoré by sa malo dotýkať priamo oblasti vzácnych mokradí, bolo zrejme nedorozumením. Nehrozia žiadne výstavby komerčných objektov, v pláne obce sú menšie, prospešné verejné stavby ako toalety či vodojem,“ povedal podľa TA3. Zaujímalo nás aké zmeny teda obec v navrhovanom doplnku územného plánu prijala.„Podľa vyjadrenia zástupcov štátnych orgánov na úseku starostlivosti o životné prostredie niektoré najviac diskutované zámery budú podľa zákona podliehať procesu povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie, čo bude vecne aj časovo náročný proces,“ odpovedal Hikemates starosta Štrby Michal Sýkora.  

Z pôvodného návrhu na zmenu územného plánu (ako mali zmeny vyzerať si prečítaj v našom staršom článku) tak podľa neho z ďalšieho procesu vypadli tieto navrhované zámery: 
      
– Nový parkovací dom, ktorý chcela obec vybudovať ako obecné a obcou prevádzkované viackapacitné parkovisko pre základné fungovanie Štrbského Plesa
– Nová nadzemná lanovka na Štrbskom Plese – ako verejný dopravný systém zabezpečujúci prepravu návštevníkov medzi železničnou stanicou a športovým areálom
– Nová zjazdová trať pri existujúcom Liečebnom dome Helios na Štrbskom Plese, ktorá sa tu v minulosti  nachádzala
– Nový bytový dom s obecnými nájomnými bytmi postavenými cez ŠFRB (v počte do 24 bytov) na Štrbskom Plese 
– Nové záchytné parkovisko pre potreby Štrbského Plesa pri zastávke zubačky na Lieskovci v Tatranskej Štrbe.

Pôvodne navrhované zmeny a zmeny po revízii doplnkov územného plánu. (c) HIkemates

Ide teda o niekoľko najkritizovanejších zámerov. Parkovací dom by vyrástol v blízkosti chránenej mokrade Rašelinisko a mohol by ju zásadne ohroziť, lanovka z blízkosti stanice do lyžiarskeho strediska, by zase podľa odborníkov narušila výhľady na panorámu tatranských štítov a nová zjazdovka nad Heliosom mohla byť, podľa niektorých názorov, len prvým krokom k rozširovaniu lyžiarskeho strediska. „Ja si myslím, že sa jedná o snahu o precedens, o nejaký element lyžiarskeho strediska na úpätí Patrie preto, aby sa do budúcnosti mohol otvoriť priestor na zjadzovky na Patrii,“ povedal Hikemates nedávno krajinár a obyvateľ Štrbského Plesa Peter Jariabka.

Obec zároveň predĺžila možnosť pripomienkovať návrhy o ďalších 30 dní, teda do 23. júna 2020. Práve nedostatočnú komunikáciu, ako aj organizáciu prerokovania návrhov v čase koronakrízy a platných opatrení, ktoré znemožňujú väčšie zhromažďovanie, kritizovali viacerí odborníci aj obyvatelia.

Foto (c) LD/Hikemates

Ide o lokalitu nadnárodného významu. Nejde o intravilán zastrčenej malej obce. Ide o priestor, ktorý je medzinárodným komunikačným pásmom s turizmom, s prezentáciou prírodných hodnôt a s kultúrnym dedičstvom Slovenska,“ hovorí krajinár Jariabka.Starosta Štrby Sýkora tvrdí, že verejné zhromaždenia s obyvateľmi obce, budú organizovať akonáhle to bude možné a obec v prípade potreby stanoví novú lehotu pre doručenie pripomienok obyvateľov.

„Uvedený proces prerokovávania navrhovanej zmeny a doplnenia územného plánu je stále otvorený. K uvedenému návrhu je možné doručiť  pripomienky a stanoviská v novej predĺženej lehote, ktoré budú následne vyhodnotené a prerokované. V prípade kladných stanovísk všetkých dotknutých štátnych orgánov k jednotlivým navrhovaným zmenám je možné pokračovať ďalej v tomto procese a následne predložiť návrh na zmenu a doplnenie územného plánu príslušnému štátnemu orgánu na vydanie záväzného stanoviska. A až na základe tohto kladného stanoviska je možné pristúpiť k schváleniu zmien a doplnkov územného plánu obecným zastupiteľstvom. A popri tom prebieha proces posúdenia oznámenia o tomto návrhu Zmien a doplnkov územného plánu v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,“ dodal pre HIkemates starosta Štrby Michal Sýkora.Ako píše na Facebooku občianske združenie My sme les, „napriek tomu, že starosta obce Štrba ako aj minister životného prostredia ubezpečujú, že sa stavať nebude, miestni obyvatelia ako aj odborná verejnosť ostáva v strehu“. Podľa predstaviteľov združenia je dôležité zapojiť sa do konania o zmene územného plánu obce Štrba a jej osady Štrbské Pleso alebo podporiť miestnych obyvateľov prostredníctvom petície za zachovanie Štrbského Plesa.

Pridaj sa do nášho newslettera ✉️

Budeme ti posielať super tipy na túry, nové články a iba užitočné veci. Žiaden SPAM, čestné turistické!

Redakcia Hikemates

Pripravujeme pre vás tie najlepšie články o prírode, vybavení a tipoch na výlety.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *