Horne Rakusko

Biele zlato dolovali v Hallstatte už pred 7000 rokmi

Ponorenie sa do fascinujúceho sveta pod zemou História ťažby soli v Hallstatte  v Hornom Rakúsku...