Aj tento rok nám môžeš pomôcť svojimi 2% zrealizovať ďalšie projekty a prispieť tak k rozvoju turistiky na Slovensku

Manifest správneho turistu

Spísali sme súbor pravidiel, ktoré pokladáme za správne a v horách sa nimi riadime. Zabudli sme na niečo? Daj nám vedieť na info@hikemates.com

1

Neporušujem rešpektujem prírodu

Hikemates manifest 1

Rešpektujem chránené územia.
Neporušujem pravidlá. Ak sa mi nepáčia, snažím sa ich aktívne meniť a vylepšovať. Idem príkladom. Neodnášam si nič, len fotografie a spomienky. Nenechávam za sebou nič, len odtlačky nôh. Odpadky beriem so sebou. Neznečisťujem hory ani ich okolie. Chodím po vyznačených trasách a nerobím si skratky.

Hikemates manifest 1
2

Pomáham som empatický

Hikemates manifest 2

Stratenému pomôžem.
Zle oblečenému poradím.
Podelím sa o vodu a jedlo.
Upozorním, ak hrozí nebezpečenstvo.
Viem, že ten, kto kráča nahor, má prednosť.
Každého pozdravím, za pochodu nekričím.

Hikemates manifest 2
3

Neriskujem som zodpovedný

Hikemates manifest 3

Voči sebe samému, ale aj ostatným. Zbytočne neriskujem a neohrozujem ostatných. Dávam si pozor na spúšťanie skál. Ak vidím padať skalu, ihneď kričím. Poznám svoje schopnosti. Nepreceňujem sa. Po horách nechodím sám, ale ak áno, vždy niekomu poviem, kam idem a kedy sa vrátim. Vždy mám pri sebe lekárničku a viem ju používať.

Hikemates manifest 3
4

Vážim si hrdý na našu planétu

Hikemates manifest 4

Som hrdý na svoju krajinu a celú planétu. Uvedomujem si, že hrdosť znamená aj zodpovednosť. Vždy zdvihnem odpad zo zeme a znesiem ho do najbližšieho koša. Snažím sa ho produkovať čo najmenej. Aktívne spoznávam svoju krajinu. Nesúdim, snažím sa porozumieť.

Hikemates manifest 4
5

Je ma počuť apatia je pre zbabelcov

Hikemates manifest 5

Ak niekto ničí prírodu, ozvem sa.
Podporujem organizácie a projekty, ktoré pomáhajú chrániť naše hory. Aktívne sa zaujímam o spoločenskú zodpovednosť v otázkach životného prostredia a ochrany prírody. Viem aká dôležitá je ochrana životného prostredia.

Hikemates manifest 5