Aj tento rok nám môžeš pomôcť svojimi 2% zrealizovať ďalšie projekty a prispieť tak k rozvoju turistiky na Slovensku

Daruj nám tvoje 2% z danePostup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022

 1. Vypočítaj si tvoje 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžeš poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžeš aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebuješ do daňového priznania uviesť, v prípade, že chceš peniaze poslať KST Hikemates:

  IČO: 52605434
  Právna forma: Občianske združenie
  Názov: KST Hikemates
  Ulica: Dunajská 
  Číslo: 7614/8
  PSČ: 811 08
  Obec: Bratislava – Staré Mesto

  Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023
  Registračné číslo VVS/1-900/90-57154
  Dátum vzniku 14. 11. 2019
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doruč v lehote, ktorú máš na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na tvoj daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáš povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa tvojho bydliska – adresu nájdeš tu, v tomto termíne aj zaplať daň z príjmov.

  FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú si poukázal, v prospech tebou vybraného prijímateľa.

Poznámky 

Tebou poukázaná suma 2% z dane bude použitá na financovanie projektov, ktoré náš turistický klub realizuje, najmä projekt turistických útulní. Použitá bude v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2024 do 12/2024 spolu s ostatnými príspevkami.

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak si v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máš o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebuješ, ani ich nikde neuvádzaj, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávaš na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávaš.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechaj prázdnu

Zdroj: www.rozhodni.sk

Prečo darovať 2% z dane KST Hikemates?

Zľavy, ktoré získaš s Hikemates členstvom
Zľavy na ubytovaní VYSOKÉ TATRY Západné Tatry NÍZKE TATRY VEPORSKÉ a STOLICKÉ VRCHY STRÁŽOVSKÉ VRCHY MALÁ FATRA VEĽKÁ FATRA MURÁNSKA PLANINA MALÉ KARPATY PIENINY POVAŽSKÝ INOVEC ZĽAVY VO VYBRANÝCH OBJEKTOCH KČT ZĽAVY VO VYBRANÝCH OBJEKTOCH ÖTK – ÖSTERREICHISCHER TOURISTENKLUB Zľavy v obchodoch