Aj tento rok nám môžeš pomôcť svojimi 2% zrealizovať ďalšie projekty a prispieť tak k rozvoju turistiky na Slovensku

Daruj nám tvoje 2% z danePostup pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2024 požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdeš tu.
 2. Potom požiadaj zamestnávateľa, aby ti vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  FR SR určuje za rok 2023 vzor tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane…” pod kódom V2Pv18_P, ktoré FR SR zverejnilo dňa 6.12.2018 za zdaňovacie obdobie roka 2018.
 3. Z tohto Potvrdenia vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z tvojej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžeš v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak si v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máš o tom potvrdenie, môžeš v prospech prijímateľa poukázať 3% z tvojej zaplatenej dane.
 4. Vypíš Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítaj Poučenie. Do vyhlásenia doplň sumu, ktorú chceš poukázať. Naše údaje sú predvyplnené  v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

  IČO: 52605434
  Právna forma: Občianske združenie
  Názov: KST Hikemates
  Ulica: Dunajská 
  Číslo: 7614/8
  PSČ: 811 08
  Obec: Bratislava – Staré Mesto

  Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023
  Registračné číslo VVS/1-900/90-57154
  Dátum vzniku 14. 11. 2019
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doruč do 30.04.2024 na daňový úrad podľa tvojho bydliska – adresu nájdeš tu.

Tlačivá na stiahnutie

Doplňujúce info

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli tvoje 2% v prospech KST Hikemates. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Tvoj zamestnávateľ platí celú tvoju daň príslušnému daňovému úradu. 

Tebou poukázaná suma 2% z dane bude použitá na financovanie projektov, ktoré náš turistický klub realizuje, najmä projekt turistických útulní. Použitá bude v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2024 do 12/2024. Prispievanie do Systému KST Hikemates cez 2% z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.
 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzaj, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Prečo darovať 2% z dane KST Hikemates?

Zľavy, ktoré získaš s Hikemates členstvom
Zľavy na ubytovaní VYSOKÉ TATRY Západné Tatry NÍZKE TATRY VEPORSKÉ a STOLICKÉ VRCHY STRÁŽOVSKÉ VRCHY MALÁ FATRA VEĽKÁ FATRA MURÁNSKA PLANINA MALÉ KARPATY PIENINY POVAŽSKÝ INOVEC ZĽAVY VO VYBRANÝCH OBJEKTOCH KČT ZĽAVY VO VYBRANÝCH OBJEKTOCH ÖTK – ÖSTERREICHISCHER TOURISTENKLUB Zľavy v obchodoch